Fem nostre el comunicat dels comuns del Masnou

L’assemblea de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Poble Sec en Comú fa seu el comunicat dels i les companyes dels Comuns del Masnou. Val a dir, que hem introduït una petita modificació respecte a la proposta de calendari que s’hi fa, tot mantenint la coherència amb la posició expressada al darrer Plenari de la nostra organització (Bcomú):

L’assemblea dels Comun(e)s del Masnou en relació amb Un País en Comú;

Les persones que formem l’assemblea hem apostat sempre per la unitat organitzativa de les diferents ànimes de l’esquerra transformadora del país. Venim, entre d’altres, del Procés Constituent, moviment polític en el qual el principal objectiu era facilitar espais de debat i trobada entre aquestes ànimes. Aprofitem per reivindicar-ne l’esperit basat en valorar la diversitat interna sempre com una riquesa, mai com un problema. Perseverant en l’assoliment d’aquest objectiu central per a nosaltres, la unitat, l’assemblea de de Sants, Hostafrancs i La Bordeta en Comú ha treballat des de l’inici en la candidatura d’En Comú Podem i, posteriorment, integrant-se en les dinàmiques de treball que han acabat engendrant Un País En Comú (UpeC).

Hem de manifestar la nostra satisfacció quan veiem que per primera vegada en molts anys s’ha iniciat amb èxit un projecte polític que pretén anar més enllà de les sigles de totes les organitzacions. Al nostre entendre, però, el projecte té actualment dos riscos principals: un de polític i un d’organitzatiu, ambdós esmenables si hi ha voluntat. En primer lloc, percebem el risc de caure en la moderació discursiva abans fins i tot que la realitat política o institucional ens desafiï. A diferència d’altres projectes com el mateix Procés Constituent, Guanyem Barcelona o Podem, el projecte d’UPeC es presenta, per un motiu o altre, moderat, al nostre entendre, en les formes i en certa manera en el fons. Aquest podria ser un dels motius pels quals entenem que, a diferència dels altres projectes polítics esmentats, la ciutadania a hores d’ara no s’hagi sentit interpel·lada en aquesta primera fase de llançament. Creiem que el moment polític, social i econòmic reclama solucions radicals, és a dir, que vagin a les arrels dels problemes i que tracin un horitzó en certa manera utòpic. Doncs som d’aquelles persones que, com Galeano, pensem que la utopia, tot i que s’allunyi a cada passa, ens serveix per caminar.

D’altra banda, hem identificat en aquest procés una tendència clara a la presa de decisions per part de poques persones en espais poc transparents. Decisions de les quals les persones de base que treballàvem en el projecte ens hem vist alienades i sense capacitat d’incidència. És urgent donar un gir de 180 graus a aquesta situació i, per aquest motiu, pensem que el període fixat (d’un a dos anys) per substituir els òrgans interns transitoris és excessiu.

En aquest procés per decidir el model, la nostra assemblea aposta fermament per la perspectiva feminista, on la proximitat, la cooperació i l’horitzontalitat siguin valors centrals a potenciar i protegir i on les assemblees de base, el més properes possibles al municipi, triïn els i les membres de la Coordinadora, òrgan que hauria de marcar les línies polítiques estratègiques de l’organització.

Acabem reiterant la nostra aposta inequívoca per aquest espai polític en construcció del qual ens sentim partícips i en el qual seguirem treballant col·laborativament per tal de maximitzar les seves potencialitats i pal·liar les seves mancances.

 El Masnou, 27 de març de 2017

Creiem que cal iniciar de forma urgent un debat de base específic sobre el model i la cultura organitzativa que ha de tenir la nova organització, debat que hauria de poder-se enllestir en dotze mesos com a màxim, tenint en compte que aquest ha estat temps suficient per decidir el programa polític d’Un País En Comú.
Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Poble Sec , 20 d’abril del 2017