Crònica del Consell de Barri d’Hostafrancs del 30 de novembre del 2016

En el darrer consell de barri d’Hostafrancs, el punt més rellevant va consistir en la presentació detallada de les 107 línies d’acció que abasta la nova mesura de govern i que tindran impacte al barri. Aquesta actuació inclou l’enorme varietat de propostes acceptades (fins a un 70%) en el procés participatiu realitzat a través de la plataforma Decidim Barcelona i que van ser recollides al PAD; Pla d’Actuació de Districte. Tanmateix, aquest fou, malauradament, rebutjat en bloc per l’oposició com a conseqüència dels vots en contra del Pla d’Actuació Municipal a nivell de ciutat. De tota manera, el govern municipal s’ha compromès a aplicar les mesures en aquest mandat, atès que entén que el seu compromís cap a les aportacions de les veïnes en el procés participatiu obert resta inalterable tot i el posicionament d’obstaculitzar per part de l’oposició. És per aquest motiu que s’anuncià que es presentaria con a mesura de govern l’endemà mateix, en el Ple de Districte.

Una d’aquestes línies d’acció incideix, precisament, en el reforç de les inspeccions contra els habitatges d’ús turístic sense llicència per tal de combatre el procés d’especulació i expulsió del veïnat que s’està patint. En aquest sentit, també es va presentar al consell de barri la proposta de Pla d’Usos del Triangle de Sants-Hostafrancs. Aquest afectarà l’àrea al voltant de la plaça d’Osca que, per la manca d’atenció de l’anterior govern municipal de CiU, ha sofert un notable increment del nombre de bars i restaurants (de cinc a tretze) des del 2011. Una tendència que s’ha tractat de revertir des del passat mes de juliol amb la suspensió de noves llicències per locals de concurrència pública en aquesta mateixa zona. Així mateix, el públic assistent al consell demandà la posada en marxa de mesures que evitessin l’extensió d’aquests processos de gentrificació urbana cap a d’altres àrees, com ara el mateix barri d’Hostafrancs per banda de mar.

Finalment, l’altra qüestió rellevant fou l’anunci de l’inici del Pla Especial de Reforma Interior per l’obertura del carrer Diputació que comportarà una important reforma urbana en l’àrea i inclourà la construcció d’habitatges, equipaments públics i un hotel. Aquest darrer, malauradament, va rebre recentment la llicència d’activitat atès que la tramitació per a la seva concessió és anterior a la suspensió de llicències d’ús turístic de juliol de 2015. En aquest cas, s’ha superat la capacitat de maniobra d’aquest govern i, a la vegada, ha servit per posar de manifest la urgència d’aprovar el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) en aquesta mateixa legislatura. Cal impedir que aquest govern sigui víctima de l’actitud obstruccionista que s’està observant darrerament, ja que està en joc el futur dels nostres barris.

*     *     *

I si vols veure el vídeo complet del Consell: