Consells de Barris: cap a un Programa d’Actuació del Districte (PAD) participatiu

participacion_ciudadana

A principi del mes de novembre tindran lloc els primers Consells de Barri del mandat 2015-2019. Un Consell de Barri no és més que un espai ciutadà presidit pel regidor, obert i participatiu, on els representants municipals es desplacen per reunir-se amb el veïnat. Però no només amb entitats, sinó també amb les veïnes i veïns que decideixin assistir-hi. Tots junts debaten sobre problemàtiques o actuacions que afectin el barri i són recollides les opinions i propostes. I també, associades als Consells de Barri, hi ha les Comissions de Seguiment, a les quals es pot assistir prèvia inscripció al registre ciutadà.

Sempre acostuma a ser a partir d’aquest Consell de Barri inicial que els districtes comencen a treballar al costat de la ciutadania en l’elaboració del que serà el seu full de ruta al llarg de tota la legislatura: el PAD, Programa d’Actuació del Districte. El PAD està Íntimament lligat al PAM (Pla d’Acció Municipal), on els objectius i actuacions prioritàries que s’estableixin seran els que regiran la política de la ciutat durant el mandat complet. PAM i PAD són dos documents de treball que han de ser congruents entre ells, i compartir la mateixa estructura base, per això  els districtes som peça clau per a la seva definició.

El nom del PAM 2015-2019 és “Ciutat democràtica” i vol expressar la idea d’un projecte transformador i global en el què la justícia social sigui l’eix central del nostre govern.

Al llarg dels propers mesos, tant entitats com el Districte promouran la participació ciutadana perquè la veu de veïnes i veïns quedi recollida en aquest programa. Cap al març haurà d’estar elaborat un document base que contingui línies clares d’actuació al voltant dels cinc eixos ja establerts. Cadascuna d’aquestes línies haurà de tenir associats uns objectius, unes mesures i unes actuacions concretes. Aquest és el treball que tenim per davant. Un cop aquest esquema de treball estigui elaborat, haurà de ser aprovat per la resta de grups del govern municipal. Els documents finals que sorgeixin de l’acord polític seran el PAM i els PAD definitius: un resum dels projectes que l’equip de govern municipal es compromet a desenvolupar durant la propera legislatura.Derecho a la Ciudad

En els propers mesos, fins al març aproximadament, es convocaran assemblees, jornades de treball o tallers. Activitats encara per definir on és important que participem tots i totes, aportant les nostres reflexions i propostes concretes. És fonamental poder introduir al PAD tot allò que com a Districte volem i creiem prioritari a desenvolupar per aquest mandat. La primera convocatòria per emprendre aquest treball la tenim als Consells de Barri. Informa’t de quan serà el del teu barri, acudeix i implica’t en l’elaboració d’un document tan important i decisiu!