PAD: Cap a la participació col·lectiva

El 15 de febrer començavem els debats veïnals per aconseguir un pla d’actuació del districte (pad) que fos el més proper a les necessitats de tothom. Des de llavors fins l’11 d’abril han estat dos mesos  intensos amb uns 30 debats, reunions, trobades i passejades. Un recorregut, on no només s’han recollit reclamacions, sinó també propostes i solucions, amb molt de contacte amb una societat que tenia fam de participació. Aquesta també ha estat molt important a través de la página web, decidim.barcelona, on des de qualsevol lloc es podíen fer aportacions, votar o fer comentaris a les ja introduïdes. Les entitats també han fet arribar les seves conclusions, incloses en el llistat final.

Tot i que la valoració en quant als debats presencials és positiva en general, sabem que hem de millorar, no sempre hem aconseguit l’objectiu d’apropar-nos a col.lectius que no participen a les institucions, que  tot sovint  no ens arriben les seves reivindicacions. Cal que revisem si realment hem sabut conectar amb les necessitats del veïnat i així millorar els processos en els propers anys de mandat.

Ara entrem ja a la segona fase on decidirem, d’entre totes les que están d’acord amb el nostre programa (algunes recollides a l’esborrany del PAM de l’ajuntament), les que hem d’assumir des del govern, les que no podrán ser en la seva totalitat i caldrà donar-li una volta més; i finalment, s’hauran de retirar aquelles que no tenen a veure amb les polítiques que volem desenvolupar o no són competencia nostra.

A finals de maig s’inicia la fase de retorn en els consells de barri, les comissions de seguiment, sectorials o d’altres espais. Allà explicarem el perquè unes están al pad i d’altres no, no ens amagarem. 

Finalment, caldrà materialitzar les actuacións i treballar perquè durant tot el mandat seguim amb la mateixa intensitat, o superior, escoltant el que volen i el que diuen les nostres veïnes.

 

EQUIP DE CONSELLERS I CONSELLERES DEL DISTRICTE