Assemblea Oberta a Sants

cartelC3bloc

Després 8 mesos de govern de BComú a la ciutat de Barcelona i d’una mica menys al districte (ja que els consellers pràcticament no es van incorporar fins passat l’estiu), arriba l’hora de compartir amb el barri de Sants el camí fet.

No es tracta d’oferir una rendició de comptes sobre el treball realitzat, sobre les bones decisions i els errors o sobre allò que es va prometre i on encara no s’ha arribat. No és el Govern del Districte qui està interpel·lant el barri sinó l’organització política; una força social que treballa per al barri com un col·lectiu més, tant com a grup com des de la individualitat de les seves integants. I com a barri que som, volem reflexionar juntes i junts sobre els passos que s’estan donant, sobre la naturalesa de les decisons que es van prenent i els canvis que desitgem, per poder avançar. I sobretot sobre el paper que, com a societat civil organitzada o no, podem i volem tenir en tot això.

Presentarem una exposició dinàmica al voltant d’aquests últims mesos de govern tant a nivell de ciutat com en el concret del Districte; “On som i com hem arribat fins aquí”. I passarem a un debat obert sobre “cap a on volem anar”

BComú va nèixer amb el propòsit de portar els conflictes dels carrers a l’interior de l’Institució, i això precisa d’una retroalimetnació constant. Sense la protesta, el conflicte viu i L’organització popular, exercint pressió des de baix, i fent legítima la seva activitat diària, el Govern Municipal és convertiria en un simple gestor polític més i no a l’instrument transformador que preten ser. Està a les nostres mans el apropiar d’aquesta eina i posar-la al nostre servei perque el cambi polític és converteixi en un desitjat i durador cambio social.

Per tot això us emplacem a que us acosteu amb les vostres famílies el diumenge 31 de gener a les 11h de la matí a que fem un vermut i, mentre els més petits s’entretenen a l’espai que prepararem per a ells, compartim juntes i junts impressions sobre tot això.