Què és per a tu la salut?

observatori-comu2

…La salut és un concepte molt ampli. Abasta des del lloc on vivim, què mengem, en què traballem, les nostres relacions amb els altres, com ens sentim amb el que fem, i un llarg etc. La salut té a veure amb la manera de viure el dia a dia, amb la qualitat i de vida. És evident que l’educació que rebem, les polítiques socials, laborals, econòmiques, ambientals, etc… que ens regeixen, influeixen d’una manera clara la nostra vida quotidiana. D’aquí l’exigència de “Salut en totes les Polítiques” ja que, com diu Michael Marmot, cada sector polític és un sector de salut.

Tot i això, a vegades confonem el terme Salut amb el de Sanitat. El Sanitari és un altre àmbit que influeix en la salut de les persones, però de cap manera són sinònims. El sistema sanitari té a veure en la salut de les persones al voltant d’un 20 %, segons estadístiques nordamericanes. La Sanitat és el conjunt de serveis governatius per a tractar la malaltia, i en menor grau per a conservar la salut des de l’assistència biomèdica. Per tant, es pot posar en qüestió que un major pressupost en sanitat hagi comporti una societat més sana.

Es pot dir que la sanitat és competència del personal sanitari, i que la Salut és assumpte de totes, des del pla més personal al comunitari. Tots sabem què és per cadascú estar sa. Si assumim la responsabilitat de que la salut és un tema propi i no dels metges (per exemple), això comporta a una possible PARTICIPACIÓ que activa les capacitats de desenvolupament com a persona i com a societat, construint la salut i la societat que volem.

Des de l’Eix de Salut de Barcelona en Comú us convidem a participar en el cicle de monogràfics que organitzem amb els districtes dels barris de Barcelona, els consellers de Salut, la comissionada Gemma Tarafa i el Davide Malmusi, també del comissionat. Amb la intenció d’obrir espais de construcció comuna d’una cosa tan vital com és la Salut, queda obert a qui vulgui participar-hi, qüestionar, criticar per renovar, col·laborar, etc. Animeu-vos !!!

EIX SAULT DE BCOMÚ