Darrera la pista de les Comissions de Seguiment

Després dels Consells de Barri celebrats al novembre, s’han anat celebrant les diferents Comissions de Seguiment de cadascun d’aquests Consells.

CS Badal2

A Font de la Guatlla, la Comissió de Seguiment (CS), que es va formar al novembre, va ser una de les primeres que es va reunir després del seu Consell de Barri del 4 de novembre. Es va continuar el treball en el desenvolupament del PAD, ja iniciat al Consell, i al desembre es va celebrar una segona CS en el qual es van crear quatre grups de treball a iniciativa dels veïns, per seguir caminant en l’elaboració del PAD. En la propera CS, que serà el 24 de febrer, es socialitzarà el treball realitzat pels grups i es continuarà amb l’actualitat del barri.

La Comissió de Seguiment de Poble Sec es va reunir dues vegades abans de Nadal. En la primera trobada es van tractar temes urgents del barri i es va fer un debat sobre el que es volia que fos el Consell de Barri. La segona es va celebrar el dia 4. Va ser una reunió oberta on es va fer una sessió del PAD dinamitzada per l’empresa Momentum. En general la participació en aquesta CS està sent bona, encara que limitada als actors habituals. No hem aconseguit atraure nous actors encara. I, si l’agenda no varia, la propera reunió de Comissió de Seguiment de Poble Sec serà per a l’1 de març, amb la idea de seguir treballant en el PAD i en els temes urgents del barri.

La primera Comissió de Seguiment de Badal, després del Consell de Barri de l’11 de novembre, es va reunir el 3 de desembre. Van treballar el PAD al voltant d’una dinàmica participativa. A la segona Comissió de Seguiment de l’1 de febrer hi va haver peticions de joves per a fer graffittis i pràctica de l’skate. També es va parlar de la Plaça Olivereta i l’alumnat de Batxillerat de l’INS Lluís Vives va presentar la seva proposta. Es va fer seguiment del procés del nou CAP i els problemes de convivència amb els gossos i la brutícia van estar a la mateixa alçada dels de mobilitat o urbanisme.

A La Bordeta la reunió de Comissió de Seguiment es va fer el 2 de febrer. Es va crear un bon grup de treball, amb unes quinze persones entre les que no abundaven els joves. Van treballar al voltant d’una dinàmica sobre el PAD que va permetre recalcar temes i afegir algun detall. També es va explicar l’estat del PGM de Can Batlló, fent memòria sobre els passos i decisions que s’havien pres en el passat. I també es va parlar de renovar la presidència de la Comissió, encara que de moment no hi ha candidats.

A La Marina, després del Consell de Barri del dia 9 de novembre, s’han celebrat dues reunions de la Taula de Mobilitat. Això, al costat de la Trobada amb l’Alcaldessa ha fet que s’hagin treballat les informacions donades als veïns i veïnes, i ha permès preparar més temes per presentar a la següent convocatòria. La propera Comissió de Seguiment de la Marina serà el 29 de febrer amb la idea, entre d’altres, de fer un retorn del PAD elaborat al Consell de Barri.

A
 Hostafrancs, igual que a la resta de barris, es va celebrar una primera Comissió de Seguiment abans del Consell de Barri del dia 12 de novembre, l’últim dels celebrats a l’actual legislatura. La Comissió de Seguiment, concovada al novembre, ha estat treballant en la confecció del PAD. Però també s’ha convocat per aquest 3 de febrer una Comissió de Seguiment específica per tractar el PERI d’Hostafrancs i l’avantprojecte de remodelació de la Plaça de Joan Pelegrí.

La Comissió de Seguiment de Sants està encara per celebrar-se i, si no hi ha canvis d’última hora, serà aquest 22 de febrer.