Crònica de l’últim Consell de Barri de Sants

El passat 11 de juliol va tenir lloc el Consell de Barri de Sants a la seu de les Cotxeres de Sants. El vicepresident senyor Josep M. Domingo, va presentar els membres de la taula donant la paraula a la regidora Laura Pérez que va informar de l’entrada de dos consellers del PSC al grup municipal, fruit del pacte de govern amb Bcomú, que gestionaran els barris de Badal i Font de la Guatlla. Sants i La Bordeta restaran en mans del govern amb el Joan Sanromà i la Maria Riba respectivament.

Tot seguit es va donar pas a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior on sorgeix l’esmena del president del Grup Ciclista Catalunya-Barcelona donat que no apareixia el nom de l’entitat, el vicepresident va indicar que es rectificarà i es va donar pas al següent punt de l’ordre del dia.

El vicepresident va requerir la renovació de les entitats de Sants que formen part del Consell Ciutadà per procedir a la seva renovació:

  • AAVV Joan Güell

  • Centre Social Sants

  • Federació carrers festa major de Sants

  • Societat esportiva Mercat Nou-Magòria

Totes van manifestar el seu desig de continuar excepte la primera per absència del seu representat. Aquest será interpel·lat per conèixer la seva decisió i es va ajornar la designació d’una nova entitat, pel proper consell, en cas que l’AAVV Joan Güell no es presenti o no desitgi la renovació.

La Regidora va prendre la paraula i va fer saber una sèrie de novetats referides a la festa major de Sants amb la incorporació del carrer Guadiana-Gayarre per sumar 17 carrers guarnits, així com el desig de fer la festa sostenible amb vaixelles biodegradables i més punts verds, entre d’altres. L’estiu jove va tornar a posar-se en marxa i aquest any amb 40 places al juliol i 40 més a l’agost a l’IES Emperador Carlos amb activitats per a joves i adolescents de 12 a 17 anys. Pel que fa al pla de buits del carrer Rosés s’espera poder obrir, ben aviat, un jardí sensorial per a persones sord-cegues, entitat que va guanyar el concurs per a l’ocupació de l’espai.

També informa de la Comissió de Treball de la plaça Osca i de les superilles que afectarà el triangle format pels carrers Tarragona, Sant Antoni i Creu Coberta on es vol potenciar el teixit comercial i promoure la suspensió inicial d’un any per harmonitzar les activitats i la vida dels veïns.

Als jardins de Can Mantega, a petició de les veïnes, es van incrementar el nombre de cadires i bancs per arribar a un total de 15 i 22 respectivament.

A la Lleialtat Santsenca es van fer reunions per les obres que s’han de dur a terme i tot segueix el calendari previst, per tant en un any s’hauria de poder obrir al públic.

A continuació es van obrir els torns de paraules i van poder participar fins a 16 veïnes fent intervencions de tot tipus en relació a temes de convivencia, il·luminació, sorolls o terrasses amb un ús intensiu, entre d’altres. La regidora va respondre que és conscient dels problemes plantejats i que s’ha de fer més treball de proximitat comptant amb els agents cívics, la Guàrdia Urbana i els mossos d’Esquadra, si és el cas.

Al següent torn de paraules va respondre en relació a les qüestions plantejades i, en concret, es van plantejar les dificultats sorgides amb el carril bici als carrers Joan Güell i Sant Antoni, ja que els veïns van considerar no es va pensar en els serveis de càrrega i descàrrega o el perill que va suposar pels ciclistes la nova ubicació de l’aparcament de bicis del Vapor Vell. El representant del Club de Petanca Sants, una entitat llegendària al barri amb més de 30 anys d’història, va reclamar un espai per jugar, donat que fa cinc anys que no disposen d’un lloc fix per desenvolupar la seva activitat; una altra de les assistents es va queixar del no funcionament, des de fa dos mesos, de l’ascensor del metro de Mercat Nou; així mateix un veí de la Rambla Badal va plantejar el greuge que va suposar la instal·lació de les escales mecàniques del nou Jardí de la rambla de Sants just al davant de casa seva, des d’on es poden veure perfectament les seves activitats domèstiques i va considerar que la col·locació d’uns vidres fumats els estalviaria la visió interior dels habitatges, així com l’emplaçament d’una barana a la sortida del ascensor que permet quedar-se a veure com sopen o veuen la televisió.

La regidora va respondre als assistents en relació al carril bici que totes les propostes de millora serán benvingudes per esmenar els errors comessos. Respecte a l’avaria de l’ascensor s’està treballant per resoldre-ho en breu. Pel que fa al Club Petanca Sants, actualmente s’està fent el pla d’usos i s’està lluitant amb la Generalitat de Catalunya i les entitats esportives del barri per aconseguir l’espai de la Magòria. Quant al tema de les escales mecàniques va considerar que no té fàcil solució, però la regidora va convidar a les veïnes a aportar les idees que considerin per trobar una resposta a les qüestions plantejades. Es va presentar el Casal de Joves de Sants que van demanar un espai, tot i que els van donar la Casa del Mig ells proposen ubicar-se a l’edifici Agapito, del carrer Violant d’Hongria cantonada Alcolea.

El conseller de Sants, Joan Sanromà va informar del nom guanyador pel jardí que cobreix les vies: Jardins de la rambla de Sants, tot passant per un procés participatiu on 410 veïnes i veins van votat amb el resultat següent:

  • Jardins de les vies de Sants: 130 vots

  • Jardins de les dones lluitadores de Sants: 151 vots

  • Jardins de la rambla de Sants: 160 vots

El conseller tècnic, Xavier Farré va fer el retorn del Pla d’Actuació de Districte (PAD) i va manifestar la seva satisfacció per la participació de 22.600 usuaris registrats amb 10.300 propostes i 156.000 suports. El districte va recollir 682 propostes agrupades en 108 actuacions que contenen 498 proposes assumides i 84 de descartades per manca de pressupost o de competència. Va mencionar algunes de les propostes en relació a temes d’urbanisme, mobilitat, cultura, esports, educació i coneixement, convivència i prevenció, economía plural, habitatge i altres com combatre l’aillament de la gent gran o la contractació socialment responsable.

Un cop finalitzat el Consell les veïnes i veïns van comentar de forma distesa els temes tractats. Fins i tot alguns van felicitar a la nova regidora per la seva actitud oberta, entusiasme i dedicació a la feina, que ella mateixa va posar de manifest en començar l’acte.